● Friesland


Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede, En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan díerde, It Fryske lân fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it rûn, Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn, Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Vissersvilla “Sudersee” Wetter, romte, rest, bjusterbaarlik moai …
Oant Sjen yn Makkum !

Makkum: Poort naar de Zuiderzee.
Deze naam dateert al uit de Middeleeuwen en was te danken aan de twee sluizen.
In het wapen van Makkum een Zeemeermin van goud met in de rechterhand een zeilend schip en in de linkerhand een kalkoven. De Gouden Eeuw van Makkum startte in de 17e eeuw en duurde tot de 18e eeuw. Het was een belangrijk bedrijvigheids- en handelscentrum, inclusief steen- en tegelbakkerijen, hout-, olie-, papier- en pelmolens, scheepswerven en schelpkalkovens.

De schelpkalkbranderijen waren de belangrijkste pijlers voor de welvaart. Deze metselkalk van hoge kwaliteit werd onder andere gebruikt bij de bouw van huizen in Amsterdam. Het transport van het basismateriaal en de eindproducten gebeurde per schip en als gevolg daarvan floreerde de scheepvaart en de scheepsbouw. Naast de gewone visserij was de schelpenvisserij van belang. Nu neemt de landbouw en natuur (rietsnijderij in de Makkumerwaard) een voorname plaats in.
Wanneer we door Makkum wandelen zijn de getuigen van de rijke historie nog zichtbaar. Makkum heeft een stedelijke structuur die dateert uit de 17e eeuw. Vooral bij de sluis vinden we fraaie koopmanshuizen en huizen met prachtige gevels en indrukwekkende ornamenten.

Tarieven en Reserveren